slovensko
home
site map
credits
 
Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: Julij 2006

Naročnik: Državni izpitni center
Priprava gradiva:

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Metka Špacapan
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje:
Damjan Mozetič
Simon Cigoj
Matej Lazar

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).
natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
kolofon

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01