Osnovna raven

   Pisni del

Izpitna pola Naslov Cas reševanja Delež pri oceni
1 Bralno razumevanje 30 minut 20%
2 Pozavanje jezika 40 minut 20%
3 Slušno razumevanje do 30 minut 20%
4 Pisno sporočanje 45 minut 20%
Skupaj pisni del: 145 minut 80%

   Ustni del

Izpitna pola Cas reševanja Delež pri oceni
- Predstavitev na podlagi vprašanj
- Igranje vlog: osnovni vsakdanji položaji
- Pogovor na osnovi slikovne iztočnice
do 20 minut 20%Višja raven

   Pisni del

Izpitna pola Naslov Cas reševanja Delež pri oceni
1 Bralno razumevanje 40 minut 20%
2 Poznavanje jezika 40 minut 20%
3 Slušno razumevanje do 30 minut 15%
4 Pisno sporočanje 75 minut 25%
Vodeni spis 30 minut 10%
Pisni sestavek 45 minut 15%
Skupaj pisni del: 185 minut 80%

   Ustni del

Izpitna pola Čas reševanja Delež pri oceni
- Predstavitev
- Igranje vlog: kompleksnejši vsakdanji položaji
- Pogovor na osnovi slikovne ali pisne iztočnice
do 20 minut 20%