slovensko
home
site map
credits
 

V 6. razredu:
materinščine, tuji jezik, matematika

V 9. razredu:
materinščine, matematika; tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.


Predmeti v 6. razredu:
slovenščina
italijanščina
madžarščina
matematika
angleščina
nemščina

Nižji izobrazbeni standard
slovenščina
madžarščina
matematika

Predmeti v 9. razredu:
slovenščina
italijanščina
madžarščina
matematika
angleščina
nemščina
biologija
kemija
fizika
tehnika in tehnologija
geografija
zgodovina
likovna umetnost
glasbena umetnost
šport
domovinska in državljanska kultura in etika

Nižji izobrazbeni standard
slovenščina
matematika
družboslovje
naravoslovje

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
predmeti

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01