Vpogledi, ugovori in druge napake - jesenski rok SM 2010

nazaj

datum: 21.10.2010

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 397 kandidatov, in sicer pri 710 izpitih.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah 8. oktobra in 15. oktobra, obravnavala ugovore 231 kandidatov pri 294 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete pri ugovorih ter odpravi računskih in drugih očitnih napak je sprejela odločitev, da se 45 kandidatom pri 51 izpitih določijo nove ocene. Med 45 kandidati je 19 takih, ki so splošno maturo opravili. DK SM je kandidatom po obeh sejah poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj