Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane DPK PM - 2. predmet