slovensko
home
site map
credits
 

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in madžarščine po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo kandidati javno veljavno listino. Izpiti so pripravljeni ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope.

Pisni izpit iz posameznega jezika kandidati v enem izpitnem roku opravljajo istega dne ob istem času v organizacijah, ki izvajajo izpite. Rok za pisni izpit določi Ric. Ustni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, po razporedu, ki ga določi izvajalec izpita. Naloge za zunanje preverjanje znanja pripravijo skupine strokovnjakov, ki jih imenuje Ric. Skupine sestavljajo učitelji tujih jezikov z jezikovnih šol in ljudskih univerz, v njih sodelujejo tudi strokovnjaki z univerz.

Pisne izdelke pregledajo in ovrednotijo ocenjevalci, ki so učitelji tujih jezikov po izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ocenjevanje poteka po enotnih navodilih (izdelajo jih skupine strokovnjakov, ki pripravljajo naloge) v pooblaščenih centrih, ki izvajajo izpite. Ustni izpit ocenijo izpraševalci po enotnih merilih.

Za izpit iz angleščine smo na Ricu pripravili gradivo, ki je namenjeno samostojni pripravi na izpit. Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01/548 46 69.


pravila za kandidate


kontaktna oseba:
Suzana Bitenc Peharc
e-pošta: Suzana Bitenc Peharc
tel.: 01/548 46 83
 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01