english
domov
zemljevid strani
kolofon
 


cena: 14.71€
Fizika 2012-2017
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

format A4, 536 strani, EAN 9789616899420

Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so razporejene v skladu  z veljavnim predmetnim izpitnim katalogom v poglavja, na  koncu vsakega poglavja so podane še rešitve nalog.

Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz fizike na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

 

 
cena: 14.71€
Angleščina, bralno razum. ter pozn. in raba jezika
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011–2016

format A4, 287 strani, EAN 9789616899277

V zbirki so zbrane naloge prve izpitne pole s prejšnjih matur, razdeljene na osnovno in višjo raven. Na koncu so dodane še rešitve.

>>cena: 11.00€
Angleščina, preverjanje pisnega sporočanja na
splošni maturi

format A4, 109 strani, EAN 9789616899413

V zbirki avtorji podajo podrobnejšo interpretacijo meril za ocenjevanje izpitnih pol 3A in 3B. Podrobno predstavijo osnovna navodila in elemente, ki se preverjajo na osnovni in višji ravni preverjanja, temu sledita še prikaz in razlaga izpitne iztočnice ter seveda analiza izbranih pisnih sestavkov.

Uporabili so sestavke kandidatov, ki so bili v različnih obdobjih izbrani za postopke moderacije in standardizacije posameznega izpitnega roka.

Zbirka bo koristila učiteljem, ki poučujejo v maturitetnih programih in bodočim maturantom pri pisanju sestavkov.

 

 

>>cena: 5.00€
Angleščina, slušno razumevanje
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005

50 % znižano, redna cena 10,00 EUR

zgoščenka pribl. 245 minut, MP3 format
knjiga formata A4, 63 strani, EAN 9789616322683

Zgoščenka vsebuje 16 kompletov, torej 32 različnih posnetih besedil slušnega razumevanja. Posnetki na zgoščenki so prav taki, kot so bili na maturi. Dodan je še zgled z dvema posnetkoma. Pozdrav in navodila za reševanja nalog se po nepotrebnem ne ponavljajo, podana so le enkrat.

Nalogam v knjigi so dodane rešitve in transkripcije besedil.

 

>>cena: 14.71€
Biologija 2012-2017
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

format A4, 343 strani, EAN 9789616899406

Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so urejene po tematskih sklopih, kot jih obsega učni načrt in so vsebinsko usklajene z gesli v Predmetnem izpitnem katalogu za geografijo od leta 2016 naprej. Ob koncu vsakega tematskega sklopa so podane še rešitve nalog.

Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz biologije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

>>cena: 3.34€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2005
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 6,68 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

 

 

>>cena: 3.75€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2008
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 7,50 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2009
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2010
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2011
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>

fnm 1-2/2012

cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2012
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-4/2013
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-4/2014
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 8.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-4/2015
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 8.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-4/2016
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 3.75€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2008
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 7,50 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2009
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2010
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2011
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2012
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 9.00€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2017
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 9.00€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2018
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 16.50€
Geografija 2012-2015
Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami

format A4, naloge 210 strani, priloge in rešitve 260 strani, EAN 9789616899185

V zbirki Geografija so zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2015. Vsebinsko sledi Predmetnemu izpitnemu katalogu za geografijo in je razdeljena na dva dela. Prvi del je zasnovan kot delovni zvezek z maturitetnimi nalogami, drugi del pa dopolnjuje prvega in vsebuje barvne priloge ter rešitve.

Dijakom bo zbirka v pomoč pri pripravi na izpit iz geografije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

 

>>cena: 6.60€
Italijanski jezik
Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje

Dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo
avtorice Karmen Janowsky, dr. Tjaša Miklič, Tanja Rogovič Bičič, Vasilka Stanovnik, Neva Šečerov, Vlasta Žorž
15,7 x 22,8 cm, 232 strani, EAN 9789616322126

znižano 50 %, redna cena 13,19 EUR

V knjigi so sistematično obdelana področja: Slovnične strukture, Besedje in Kontrastiranje. Uporabna je kot priročnik in učbenik za učitelje in za dijake.

>>cena: 14.71€
Kemija 2005-2010
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010

format A4, 297 strani, EAN 9789616322966

Zbirka je zasnovana kot delovni zvezek. Avtorji so nekatere maturitetne naloge delno spremenili in dodali nekaj popolnoma novih. Tako zdaj zbirka nalog ustreza posodobljenemu učnemu načrtu za kemijo v gimnaziji in katalogu za splošno maturo 2012.

V prodaji zadnji izvodi - zalogo lahko preverite na tel. 01 548 46 69.

>>cena: 14.71€
Kemija 2011-2016
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016

format A4, 355 strani, EAN 9789616899260

Zbirka je zasnovana kot delovni zvezek in omogoča samostojno preverjanje in utrjevanje znanja kemije. Avtorji so nekatere maturitetne naloge delno spremenili in dodali nekaj novih.

>>cena: 6.68€
Matematika 1995-2006
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2006

znižano 50 %, redna cena 13,35 EUR

format A4, 266 strani, EAN 9789616322621

Tretji izdaji zbirke smo dodali naloge od leta 2003 do 2006.
Naloge so razvrščene po težavnosti. Dodan je še seznam, iz katerega je razvidno, kdaj so bile naloge reševane pri maturi.

 

>>cena: 13.35€
Matematika 2002-2013
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013

format A4, 246 strani, EAN 9789616899086

Naloge so urejene po poglavjih in v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za matematiko. V poglavjih  so razvrščene po težavnosti, na koncu so dodane še rešitve.

>>cena: 14.81€
Mehanika, zbirka nalog z rešitvami za
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik

16,9 x 24 cm, 255 strani, EAN 9789616120753

Zbirka nalog bo dijakom omogočila razširitev in utrditev znanja iz mehanike. Naloge si vsebinsko sledijo tako, da dijak postopno pridobiva znanje in utrjuje reševanje problemov iz mehanike ter uporablja znanje iz drugih tehniških ved.

Avtorji so bivši člani komisije za mehaniko.

>>cena: 14.71€
Nemščina, bralno raz. ter poznavanje in raba jezika
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010

format A4, 318 strani, EAN 9789616322911

V zbirki so zbrane naloge prve izpitne pole s prejšnjih matur. Obsegajo osnovno in višjo raven, ni pa pri nalogah označeno, za katero raven gre.

V prodaji zadnji izvodi - zalogo lahko preverite na tel. 01 548 46 69.
 

>>cena: 5.50€
Slovenščina - Šolski esej na splošni maturi
Eseji 2005-2010

znižano 50 %, redna cena 11,00 EUR

format A4, obseg 162 strani, EAN 9789616322959

Zbirka vsebuje esejske izpitne pole in nekaj najbolje ocenjenih esejev s posameznega izpitnega roka. Seznani nas s tipi navodil za pisanje ter s kriteriji in z načinom ocenjevanja. 

 

>>cena: 14.71€
Slovenščina, razčlemba neum. besedila
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018

format A4, naloge 145 strani, besedila in rešitve 117 strani, EAN 9789616899482

V zbirki so zbrane naloge 14 izpitnih rokov izpitne pole 2 od leta 2012 do leta 2018, urejene po dveh merilih. Tako lahko rešite celotno izpitno polo določenega izpitnega roka ali pa rešujete naloge po posameznih jezikovnih ravninah (besedilo in sporočanje, glasoslovje in pravorečje, besedoslovje, besedotvorje, oblikoslovje, skladnja in nadpovedna skladnja, pravopis in slog, tvorjenje neumetnostnih besedil).

 

 

>>cena: 14.71€
Slovenščina, razčlemba neum. besedila 2005-2010
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2005-2010

format A4, naloge 110 strani, besedila in rešitve 79 strani, EAN 9789616322935

V zbirki je zajetih 12 jezikovnih izpitnih pol s splošne mature po dveh merilih. Tako lahko rešite celotno izpitno polo določenega izpitnega roka ali pa rešujete naloge po poglavjih.
 

>>cena: 9.18€
Umetnostna zgodovina – Izbrani temeljni spomeniki za SM
Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar

format A4, 122 strani, EAN 9789616322980

V knjigi je 49 izbranih temeljnih spomenikov razvrščenih po zaporedju v predmetnem izpitnem katalogu. Podani so izčrpni podatki o umetninah: opis, oblikovna analiza, vsebinsko razčlenjevanje, okoliščine nastanka in pomen umetnine ter njeno sporočilo.  

Knjiga bo dijakom bo v pomoč pri odgovorih na vprašanja esejskega tipa.

>>cena: 2.30€
Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanike
Jože Stropnik s sodelavci

format 14,7 x 21 cm, 48 strani, EAN 9789616322942

Namenjena je dijakom tehniških gimnazij in strojnih srednjetehniških šol kot pomoč pri reševanju nalog iz mehanike. Izbor formul in tabel je takšen, da bo zbirka koristila dijakom pri pouku in tudi pri maturitetnem izpitu iz mehanike.

Predmetna komisija za mehaniko je sprejela sklep, da lahko dijaki pri maturi uporabljajo samo to zbirko formul.

 

>>cena: 14.71€
Zgodovina 2005-2010
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010

format A4, 431 strani, EAN 9789616322898

Naloge s prejšnjih matur (vključenih je tudi nekaj starejših - od leta 1999 do 2004) so urejene tako, da sledijo spremembam kataloga za zgodovino, ki velja od leta 2012 naprej.

V prodaji zadnji izvodi - zalogo lahko preverite na tel. 01 548 46 69.

>>

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik
14.81€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2005-2010
14.71€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
8.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011–2016
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
6 + 2 =

manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošna matura

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>