slovensko
home
site map
credits
 

Pediker/pedikerka 5334874011

Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Pediker/pedikerka 5334874011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
 

1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1.1. Potrjevanje

 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

 

2. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

 • pripravo kandidata na delo ter pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje higienskih pravil,
 • pripravo stranke in komunikacijo z njo,
 • izbiro pravilne tehnike pedikure,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.

 

Izločilna merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

 Merila 19

Kandidat mora tako v 1. kot v 2. sklopu doseči vsaj 60 % točk.

 

3. PRIMER PISNEGA TESTA

4. PRIMERI NALOG ZA PREVERJANJE (VIDEO POSNETKI – PRETEKLI KATALOG)

5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
primeri vprašanj

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01