Pogosta vprašanja

 • Splošna matura
  Ali je odjava od posameznih izpitov možna?

  Odjava od posameznih izpitov splošne mature ni možna. Možna je odjava od celotne mature.

  Kako vložim ugovor na oceno ali odgovor na izračun ocene?

  Kandidat lahko v času trajanja obdobja za vpogled v izpitno dokumentacijo vloži elektronski ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno. V primeru fizične oblike vpogleda lahko kandidat vloži ugovor najpozneje naslednji dan po izvedenem vpogledu.

  Za maturante, ki bodo vložili ugovor, bodo osnovni podatki o rezultatih splošne mature posodobljeni po pritožbeni seji Državne komisije za splošno maturo. Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru najpozneje v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

  Katere formule lahko imam pri matematiki na splošni maturi?

  Pri pisanju izpita iz matematike kandidat ne sme imeti svojih formul. Zahtevnejše formule, ki jih ni treba znati na pamet, so del izpitne pole, najdete pa jih tudi v predmetnem izpitnem katalogu za matematiko.

  Kdaj bo moj ugovor na oceno ali ugovor na izračun ocene rešen?

  Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru najpozneje v 60 dneh po prejemu pisne vloge.

  Kot 21-letnik sem se prijavil k splošni maturi na svoji bivši gimnaziji. Izbral sem predmet biologija, kjer moram opraviti tudi laboratorijske vaje. Kako jih opravim, če nisem dijak?

  Opravljanje laboratorijskih vaj vam mora omogočiti šola, kjer ste se prijavili. Vaje potekajo med šolskim letom, zato je pomembno, da se o tem s tajnikom šolske maturitetne komisije oz. učiteljem predmeta dogovorite najkazneje do 1. septembra.

  Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?

  Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate le, če želite. Vendar velja opozoriti, da  se vam bo v tem primeru za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje.

  Pri dveh predmetih imam doseženo število točk za pogojno pozitivno oceno. Ali moram na naslednjem izpitnem roku opravljati oba predmeta?

  Kandidatu na naslednjem izpitnem roku ni treba opravljati izpitov iz obeh predmetov, pri katerih je dosegel pogojno pozitivno oceno. Lahko se odloči za opravljanje samo enega in tudi prijavo mora oddati samo za ta predmet. Seveda pa mora za upoštevanje pogojno pozitivne ocene po popravljanju izpita zadostiti vsem določilom pogojno pozitivne ocene.

  S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?

  Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da lahko izpolnite pogoj za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi oziroma rezultat iz biologije ne more nadomestiti slabše ocene iz zgodovine.

  V izpitno polo pri glasbenemu stavku sem note napisala s svinčnikom, na koncu pa mi je zmanjkalo časa, da bi jih prevlekla še s kemičnim svinčnikom. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?

  Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje ne obravnava vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja, brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). Če pa se kandidat po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko po e-vpogledu na upoštevanje napake opozori v morebitnem e-ugovoru na oceno.

 • Poklicna matura
  Letos sem opravila poklicno maturo. Na žalost sem imela premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zdaj me zanima, ali je kakšna možnost, da izboljšam dva predmeta in se drugo leto spet vpišem?

  Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri splošnem uspehu se upošteva boljša ocena. Drugo leto se kandidat lahko vpiše, če izpolnjuje pogoje za vpis na želeno fakulteto.

  Ob poklicni maturi bom opravljal tudi posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature). Ali je tako opravljena poklicna matura enaka splošni?

  Opravljena poklicna matura in posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature) se ne šteje kot opravljena splošna matura. S to kombinacijo poklicni maturanti lahko izpolnjujejo pogoje za vpis na različne univerzitetne programe, kar je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis.

  Sem dijakinja srednje ekonomske šole. Letos bom opravljala poklicno maturo, vendar bi rada opravljala še posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature). Zanima me, iz katerega predmeta lahko opravljam izpit?

  Posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature) lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom pri tajniku šolske maturitetne komisije in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo ipd.). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

  Pomembna pa je pravočasna prijava k posameznim izpitom. Za predmete, pri katerih je/so del izpita seminarska naloga ali vaje ali izpitni nastop, je prijavni rok najpozneje do 1. septembra za opravljanje splošne mature v naslednjem letu.

 • Nacionalno preverjanje znanja
  Mene pa zanima, kje na internetu lahko dobim stare nacionalne preizkuse znanja?

  Preizkuse znanja preteklih preverjanj lahko najdete na naši spletni strani,področje Nacionalni preizkusi znanja/predmeti. Preizkusi so objavljeni za predmete, ki so se preverjali v posameznih letih.

  Spoštovani, zanima me, kateri tretji predmeti so izbrani za NPZ in kateri tretji predmet bodo otroci 9. razreda opravljali na posamezni šoli?

  Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ, je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
  Mene pa zanima, če mi lahko poveste, kakšne programe vse izvajajo izvajalci v naši občini.

  Predlagamo, da si podatke poiščete na spletni strani https://www.nrpslo.org/.

  Prosim za seznam vseh potrjenih NPK v Sloveniji, saj na spletnih straneh ne najdem skupnega seznama

  Seznam vseh potrjenih NPK lahko najdete na spletni strani https://www.nrpslo.org/.

  Zanima me, kdaj in kje se izvajajo izobraževanja za NPK in kdaj je najprej možno opraviti izpit.

  Na spletni strani https://www.nrpslo.org/ si lahko pogledate, kateri izvajalci izvajajo preverjanja, za katera se zanimate, in kdaj so razpisani termini.

 • Tuji jeziki za odrasle
  Ali je treba za opravljanje izpita iz tujega jezika pred tem obiskovati tečaj?

  Ne, obiskovanje tečajev ni pogoj za prijavo k izpitu. Za pridobitev javno veljavne listine morate le uspešno opraviti izpit.

  Kje se lahko prijavim k izpitu iz angleščine?

  Prijavo za izpit lahko do roka oddate v eni od jezikovnih šol, ki sprejemajo prijave. Seznam organizacij (jezikovnih šol), ki sprejemajo prijave, je objavljen na naši spletni strani.

  Zanima me, ali je kakšna starostna omejitev za opravljanje javno veljavnega izpita na višji stopnji.

  Izobraževalni program določa minimalno starost za opravljanje javno veljavnih izpitov iz tujih jezikov za odrasle, tj. 16 let.

Založba

Slovenščina - Kako pišemo šolski esej
Slovenščina - Kako pišemo šolski esej
Irena Doljak, Irena Velikonja Kolar
cena: 11€
Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika
Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2017–2022
cena: 15.8€
Kemija 2017-2022
Kemija 2017-2022
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
cena: 15.8€