Člani komisij

nazaj

Državna komisija za vodenje NPZ (DK)
DK skrbi za zanesljivost, učinkovitost in preglednost sistema NPZ, pri čemer sodeluje z Ricem, ZRSŠ in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Njeno sestavo in pristojnosti določata 2. in 3. člen Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.

člani
Jerneja Bone
Peter Jenič
Marko Primožič
mag. Janja Remšak
mag. Mariza Skvarč
dr. Andrejka Slavec Gornik
dr. Mojca Štraus, namestnica predsednika
dr. Janez Vogrinc, predsednik


Predmetne komisije (PK)
Predmetne komisije za posamezne predmete pripravljajo gradivo za izvedbo NPZ, oblikujejo moderirana navodila za vrednotenje nalog ter merila za vrednotenje dosežkov NPZ, sodelujejo z Ricem pri analizi dosežkov NPZ idr. v skladu s 7. členom Pravilnika o NPZ v osnovni šoli.

 • PK za angleščino

  člani

  Erika Golob
  Maja Kovačič
  Ruby Mihaela Korelec
  Mina Mazouzi
  dr. Karmen Pižorn, predsednica
  Darinka Šaubah Kovič
  Aleksandra Velenšek
  mag. Miha Vrčko
  Renata Žetko

 • PK za biologijo

  člani

  Valerija Krivec
  mag. Bernarda Sopčič
  dr. Jelka Strgar, predsednica
  mag. Minka Vičar

 • PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko

  člani

  dr. Marinko Banjac
  Dejan Kokol
  dr. Damjan Mandelc, predsednik
  mag. Klavdija Šipuš
  mag. Jana Zadravec

 • PK za fiziko

  člani

  dr. Jure Bajc, predsednik
  Vesna Harej
  Samo Zanjkovič
  Alex Wirth

 • PK za geografijo

  člani

  Bojan Hozjan
  Anita Kaube
  Tinkara Mihačič
  Manca Poglajen
  dr. Blaž Repe, predsednik
  Sandi Šarman

 • PK za glasbeno umetnost

  člani

  dr. Inge Breznik
  Anamarija Krvišek Zavec
  Mira Prel
  dr. Branka Rotar Pance, predsednica
  Zlatka Terlevič

 • PK za italijanščino

  člani

  Lorena Chirissi
  dr. Sergio Crasnich, predsednik
  Roberta Kalc
  Doriana Kozlovič Smotlak
  Sonia Mugherli Imperl
  Paolo Pozzi

 • PK za kemijo

  člani

  dr. Iztok Devetak, predsednik
  Tjaša Kampos
  dr. Stanka Preskar
  Violeta Stefanovik

 • PK za likovno umetnost

  člani

  dr. Matjaž Duh, predsednik
  Vlasta Henigsman
  Natalija F. Kocjančič
  Andrej Velikonja

 • PK za madžarščino

  člani

  Valika Balaskó
  mag. Renata Časar
  Beatrix Fekonja
  dr. Anna Forgács
  Elizabeta Gaál
  Mária Pisnjak, predsednica
  Zita Šimonka
  Gabriela Utroša Gönc
  Ilona Zadravec Szekeres

 • PK za matematiko

  člani

  Nermin Bajramović
  Klavdija Cof Mlinšek
  Urška Čarni
  Melita Gorše Pihler
  Aleš Kotnik
  dr. Lea Kozel
  dr. Alenka Lipovec, predsednica
  Alenka Lončarič
  Bernardka Menegalija
  mag. Sonja Rajh
  Boštjan Repovž

 • PK za nemščino

  člani

  Stanka Emeršič
  Nina Grum
  Renata Jakič
  dr. Vesna Kondrič Horvat, predsednica
  Monika Krančič
  Johann Georg Lughofer
  Breda Premzl
  Marta Trafela
  Susanne Volčanšek
   

 • PK za slovenščino

  člani

  dr. Anja Benko
  Nina Bradić
  dr. Lara Godec Soršak, predsednica
  Sabina Grabar
  Vanja Jesenek
  Vanja Jovićević 
  Vanja Kavčnik Kolar
  Mladen Kopasić
  mag. Gordana Rodinger
  dr. Alenka Rot Vrhovec
  Matejka Tirgušek

 • PK za šport

  člani

  Špela Bergoč
  Zlatka Gasparič
  dr. Branko Škof, predsednik
  Aleš Tuhtar

 • PK za tehniko in tehnologijo

  člani

  Gorazd Fišer
  dr. Slavko Kocijančič, predsednik
  Samo Lipovnik
  Tatjana Vičič

 • PK za zgodovino

  člani

  Pia Ernestini
  Vojko Kunaver
  dr. Dragan Potočnik, predsednik
  Tatjana Sabo
  Damjan Snoj
  Elissa Tawitian

 • PK za nižji izobrazbeni standard

  člani

  Nataša Brljavac
  Maja Garbajs
  Nada Grčar
  Milena Gvardjančič
  dr. Mojca Lipec Stopar, predsednica
  Katja Nađ
  Maja Poljanšek
  mag. Gregor Skumavc
  Nina Slanšek Slokan
  mag. Aleksander Vališer

nazaj