Splošne informacije

nazaj

Kaj je certifikatni sistem? 

 • Je sistem javno vzpostavljenih institucij (teles), ki omogoča podeljevanje certifikatov.
 • Je proces, ki vsem omogoča, da si pridobijo formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanje, ki ga že imajo.


Koncept certifikatnega sistema

 • Pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to, kar se je naučil in kar zna delati.
 • Ni pomemben način pridobivanja znanja.
 • Skrita znanja so izjemno pomembna za podjetja, posameznike in družbo.


Izvor potrjevanja neformalnega znanja
Izkustvena znanja so stara skoraj toliko kot človek, vendar niso bila sistematično urejena. Sistematično urejanje in priznavanje sega v ZDA v sedemdeseta leta, v Evropi pa v osemdeseta leta prejšnjega stoletja.


Certifikat je:

 • sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje;
 • uradno priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja (ekonomska in socialna vrednost);
 • enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.


Poklicna kvalifikacija pomeni:

 • za delodajalca usposobljenost delavca;
 • za posameznika možnost dokazovanja oz. identifikacije skritega znanja in spretnosti (pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja s prejšnjih delovnih mest idr.).


Cilji certifikatnega sistema

 • Posamezniki s certifikati se bodo hitreje odzivali na potrebe trga dela.
 • Večja ekonomska učinkovitost, prilagodljivost gospodarstvu, socialna vključenost.
 • Zmanjšanje števila brezposelnih.
nazaj