Koledar splošne mature

nazaj

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu zgodovina

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2025
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2025 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2025 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2025 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2025 pri predmetu zgodovina

 

Časi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2024
Dovoljeni pripomočki 2024

 • Spomladanski izpitni rok splošne mature 2024

  1. september 2023
  Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

  15. november 2023
  Rok za oddajo predprijave
  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

  30. marec 2024
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

  18. april 2024
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

  26. april 2024
  Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

  Od 9. do 18. maja 2024
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  14. maj 2024
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  17. maj 2024
  ​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  19. maj 2024
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

  27. maj 2024
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

  7. maj 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) I. del (Izpitna pola 1 - esej)

  13. maj 2024
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  29. maj 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) II. del (Izpitna pola 2)

  30. maj 2024
  Filozofijapsihologijasociologija

  31. maj 2024
  Biologija

  1. junij 2024
  Angleščina

  3. junij 2024
  Geografija

  4. junij 2024
  Mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni pleszgodovina in teorija gledališča in filma

  5. junij 2024
  Umetnostna zgodovina

  6. junij 2024
  Ruščinalatinščinagrščina

  7. junij 2024
  Zgodovina

  8. junij 2024
  Matematika

  10. junij 2024
  Nemščinafrancoščina

  11. junij 2024
  Fizika

  12. junij 2024
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika,

  13. junij 2024
  Španščina,

  14. junij 2024
  Kemija

  od 10. do vključno 21. junija 2024
  Ustni izpiti mature*
  *OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.

  11. julij 2024
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 11. do vključno 15. julija 2024
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  V obdobju trajanja vpogleda se kandidatu omogoči, da pridobi svojo izpitno dokumentacijo v elektronski (skenirani) obliki.

  Tematski sklopi
  29. avgust 2023 in 6. februar 2024
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2025

 • Jesenski izpitni rok splošne mature 2024

  12. julij 2024
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

  13. avgust 2024
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

  21. avgust 2024
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
  Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

  22. avgust 2024
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  23. avgust 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina); I. in II. del (izpitna pola 1 -  esej, izpitna pola 2)

  24. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  26. avgust 2024
  Matematika

  27. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  28. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  29. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  30. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  *OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  2. september in 3. september 2024
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  Od 23. avgusta do vključno 4. septembra 2024
  Ustni izpiti mature

  2. september 2024
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  5. september 2024
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  17. september 2024
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 17. do vključno 19. septembra 2024
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  V obdobju trajanja vpogleda se kandidatu omogoči, da pridobi svojo izpitno dokumentacijo v elektronski (skenirani) obliki.


  Tematski sklopi
  29. avgust 2023 in 6. februar 2024
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2025

 • Spomladanski izpitni rok splošne mature 2025

  2. september 2024
  Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

  15. november 2024
  Rok za oddajo predprijave
  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

  30. marec 2025
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

  17. april 2025
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

  29. april 2025
  Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

  Od 12. do 22. maja 2025
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  13. maj 2025
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  16. maj 2025
  ​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  19. maj 2025
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

  27. maj 2025
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

  6. maj 2025
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) I. del (Izpitna pola 1 - esej)

  12. maj 2025
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  29. maj 2025
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) II. del (Izpitna pola 2)

  30. maj 2025
  Filozofijapsihologijasociologija

  31. maj 2025
  Angleščina

  2. junij 2025
  Kemija

  3. junij 2025
  Geografija

  4. junij 2025
  Mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni pleszgodovina in teorija gledališča in filma

  5. junij 2025
  Umetnostna zgodovina

  6. junij 2025
  Ruščinalatinščinagrščina

  7. junij 2025
  Matematika

  9. junij 2025
  Zgodovina

  10. junij 2025
  Nemščinafrancoščina*

  11. junij 2025
  Biologija

  12. junij 2025
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatikafrancoščina*

  13. junij 2025
  Španščinafrancoščina*

  16. junij 2025
  Fizika

  *OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 14. aprila 2025 na šoli.

  od 11. do vključno 23. junija 2025
  Ustni izpiti mature**
  **OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 31. maja in 7. junija 2025.

  14. julij 2025
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 14. do vključno 16. julija 2025
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  V obdobju trajanja vpogleda se kandidatu omogoči, da pridobi svojo izpitno dokumentacijo v elektronski (skenirani) obliki.

  Tematski sklopi
  28. avgust 2024 in 4. februar 2025
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2026

 • Jesenski izpitni rok splošne mature 2025

  15. julij 2025
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

  12. avgust 2025
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

  20. avgust 2025
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
  Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

  22. avgust 2025
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina); I. in II. del (izpitna pola 1 -  esej, izpitna pola 2)

  23. avgust 2025
  Tuji jeziki in izbirni predmeti***

  25. avgust 2025
  Matematika

  26. avgust 2025
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  27. avgust 2025
  Tuji jeziki in izbirni predmeti***

  28. avgust 2025
  Tuji jeziki in izbirni predmeti***

  29. avgust 2025
  Tuji jeziki in izbirni predmeti***

  30. avgust 2025
  Tuji jeziki in izbirni predmeti***

  ***OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  Od 1. septembra do 3. septembra 2025
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  Od 22. avgusta do vključno 3. septembra 2025
  Ustni izpiti mature

  1. september 2025
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  4. september 2025
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  16. september 2025
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 16. do vključno 18. septembra 2025
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  V obdobju trajanja vpogleda se kandidatu omogoči, da pridobi svojo izpitno dokumentacijo v elektronski (skenirani) obliki.


  Tematski sklopi
  28. avgust 2024 in 4. februar 2025
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2026

nazaj