Koledar splošne mature

nazaj

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2022
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2022 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2022 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2022 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2022 pri predmetu zgodovina


Časi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2022
Dovoljeni pripomočki 2022
 

 • Spomladanski izpitni rok splošne mature 2022

  30. september 2021

  Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

  15. november 2021
  Rok za oddajo predprijave
  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2022.

  29. marec 2022
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

  14. april 2022
  Zadnji datum, ki ga ŠMK lahko določi kot rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

  28. april 2022
  Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

  Od 9. do 19. maja 2022
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  16. maj 2022
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  18. maj 2022
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

  19. maj 2022
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  24. maj 2022
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

  4. maj 2022
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina I. del (Izpitna pola 1 - esej)

  12. maj 2022
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  28. maj 2022
  Angleščina

  30. maj 2022
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina II. del (Izpitna pola 2)

  31. maj 2022
  Filozofija, psihologija, sociologija

  1. junij 2022
  Fizika

  2. junij 2022
  Geografija

  3. junij 2022
  Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma

  4. junij 2022
  Matematika

  6. junij 2022
  Umetnostna zgodovina

  7. junij 2022
  Nemščina

  8. junij 2022
  Zgodovina

  9. junij 2022
  Ruščina, latinščina, grščina

  10. junij 2022
  Kemija

  13. junij 2022
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika

  14. junij 2022
  španščina, francoščina

  15. junij 2022
  Biologija

  od 13. do vključno 22. junija 2022
  Ustni izpiti mature*
  *OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

  11. julij 2022
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 11. do vključno 13. julij 2022
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

  14. julij 2022
  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

   

   

 • Jesenski izpitni rok splošne mature 2022

  12. julij 2022
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

  14. avgust 2022
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

  20. avgust 2022
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

  20. avgust 2022
  Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

  24. avgust 2022
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 -  esej, izpitna pola 2)

  25. avgust 2022
  Matematika

  26. avgust 2022
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  27. avgust 2022
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  29. avgust 2022
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  30. avgust 2022
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  31. avgust 2022
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  * OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  31. avgust in 1. september 2022
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022
  Ustni izpiti mature

  2. september 2022
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  5. september 2022
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  16. september 2022
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 16. do vključno 19. septembra 2022
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

  20. 9. 2022
  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.


  Tematski sklopi
  5. oktober 2021 in 1. februar 2022
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023

nazaj