Psihologija

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2018 – psihologija
Katalog za maturo 2018 velja tudi za leta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.


Stalni katalog naslovov nalog
Katalog naslovov – psihologija 2023
Priprava seminarske naloge pri psihologiji – obvestilo učiteljem in kandidatom


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz psihologije v letu 2022
Splošna matura iz psihologije v letu 2021
Splošna matura iz psihologije v letu 2020
Splošna matura iz psihologije v letu 2019
Splošna matura iz psihologije v letu 2018
Splošna matura iz psihologije v letu 2017
Splošna matura iz psihologije v letu 2016
Splošna matura iz psihologije v letu 2015
Splošna matura iz psihologije v letu 2014
Splošna matura iz psihologije v letu 2013
Splošna matura iz psihologije v letu 2012
Splošna matura iz psihologije v letu 2011
Splošna matura iz psihologije v letu 2010

List za odgovore
psihologija 2023DPK SM za psihologijo


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj