Poklicna matura

 • Matematika na poklicni maturi 2015-2020cena: 11€
  Matematika na poklicni maturi 2015-2020Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

  format A4, 169 strani, EAN 9789616899635

  V zbirki so zbrane maturitetne naloge od leta 2015 do leta 2020. Urejene so po poglavjih, ki ustrezajo vsebinskim sklopom iz predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo. Strukturirane naloge iz 2. dela izpitne pole so pri posameznem poglavju navedene na koncu. Vsakemu poglavju so dodane še rešitve.

  Zbirka dijakom omogoča, da učinkovito preverijo in utrdijo svoje znanje matematike. Tako kakor dijakom zbirka koristi učiteljem – naloge lahko uporabijo pri preverjanju posameznih poglavij ali za pripravo testov. 


 • Nemščina na poklicni maturicena: 11€
  Nemščina na poklicni maturiVzorci izpitnih nalog z rešitvami

  format A4, 106 strani, EAN 9789616322867

  Naloge so zasnovane v obliki, ki je predpisana za poklicno maturo iz nemščine od leta 2011 naprej.

  V prvem delu knjige je deset pol za preverjanje bralnega razumevanja z rešitvami, ki so zasnovane za potrebe izpita. V drugem delu pa so primeri nalog za pisanje krajših in daljših pisnih sestavkov z avtentičnimi izdelki kandidatov iz prejšnjih let. Rešitve teh nalog so komentirane ocene avtoric publikacije.


 • Slovenščina na poklicni maturi 2015-2020cena: 11€
  Slovenščina na poklicni maturi 2015-2020Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

  format A4,  248 strani, EAN 9789616899628

  Zbirka vsebuje 18 prvih izpitnih pol, ki so bile uporabljene na izpitnih rokih od leta 2015 do leta 2020. Dodali smo tudi rešitve nalog in je tako primerna tudi za samostojno učenje.

  Tako kakor dijakom zbirka koristi tudi učiteljem – naloge lahko uporabijo pri preverjanju posameznih poglavij ali za pripravo testov. 


 • Zbirka situacij za pripravo na ustni izpitcena: 11€
  Zbirka situacij za pripravo na ustni izpitiz matematike pri poklicni maturi

  format A4, 95 strani, EAN 9789616899505

  V zbirki je predstavljenih 10 primerov situacij, na vsako situacijo se navezuje 12 vprašanj iz različnih matematičnih vsebin. Vsaki situaciji nato sledijo štirje primeri izpitnih listkov.

  Vsi primeri in vprašanja sledijo Predmetnem izpitnem katalogu, ne pokrivajo pa vseh strokovnih področij. Situacije tako posegajo predvsem v vsakdanje življenje in so zato primerne za kandidate iz vseh strokovnih programov. Rešitev v zbirki ni.

  Zbirka bo koristila dijakom, ki se pripravljajo na poklicno maturo iz matematike, in njihovim učiteljem.

   


 • Zbirka tabel in enačbcena: 6€
  Zbirka tabel in enačbStrojništvo na poklicni maturi

  format A4, 55 strani, EAN 9789616899680

  Zbirko so pripravili člani državne predmetne komisije za poklicno maturo za strojništvo, ker so želeli poenotiti dovoljena gradiva in pripomočke pri izpitu, saj nekatere tabele v obstoječih priročnikih niso vključene ali posodobljene.

  Zajema ključna poglavja in podatke na področjih strokovnih modulov: tehnično risanje, obdelava gradiv, načrtovanje konstrukcij in učinkovita raba energije. Avtorji so pri pripravi upoštevali predmetni izpitni katalog za strojništvo.

  Dijakom bo zbirka koristila pri pouku, kandidati pa jo bodo lahko uporabljali pri reševanju druge izpitne pole pri poklicni maturi, saj je dovoljen pripomoček pri poklicni maturi od spomladanskega roka leta 2023 dalje.

  Popravki 1

  Popravki 2