Koledar NPZ

nazaj
 • 6. razred 2024

  30. november 2023
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  7. maj 2024
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  9. maj 2024
  Matematika

  13. maj 2024
  Tuji jezik (angleščinanemščina)

  7. junij 2024
  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

  Od 7. do 11. junija 2024
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

  19. junij 2024
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

  24. junij 2024
  Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
   

  Koledar NPZ 2023/2024 za šole

 • 9. razred 2024

  1. september 2023
  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

  30. november 2023
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  7. maj 2024
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  9. maj 2024
  Matematika

  13. maj 2024
  Tretji predmet

  3. junij 2024
  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
  Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

  Od 3. do 5. junija 2024
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

  11. junij 2024
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

  14. junij 2024
  Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
   

  Koledar NPZ 2023/2024 za šole

nazaj