Koledar NPZ

nazaj
 • 6. razred 2023

  30. november 2022
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  4. maj 2023
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  8. maj 2023
  Matematika

  10. maj 2023
  Tuji jezik (angleščinanemščina)

  6. junij 2023
  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

  Od 6. do 8. junija 2023
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

  16. junij 2023
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

  23. junij 2023
  Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
   

  Koledar NPZ 2022/2023 za šole

 • 9. razred 2023

  1. september 2022
  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

  30. november 2022
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  4. maj 2023
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  8. maj 2023
  Matematika

  10. maj 2023
  Tretji predmet

  31. maj 2023
  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
  Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

  Od 31. maja do 2. junija 2023
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

  12. junij 2023
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

  15. junij 2023
  Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
   

  Koledar NPZ 2022/2023 za šole

 • 6. razred 2024

  V pripravi.

 • 9. razred 2024

  V pripravi.

nazaj