Koledar NPZ

nazaj
 • 6. razred

  30. november 2021
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  4. maj 2022
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  6. maj 2022
  Matematika

  10. maj 2022
  Tuji jezik (angleščina, nemščina)

  7. junij 2022
  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

  Od 7. do 9. junija 2022
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

  16. junija 2022
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

  24. junij 2022
  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

 • 9. razred

  1. september 2021
  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

  30. november 2021
  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

  4. maj 2022
  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  6. maj 2022
  Matematika

  10. maj 2022
  Tretji predmet

  31. maj 2022
  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

  Od 31. maja do 2. junija 2022
  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

  10. junija 2022
  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

  15. junij 2022
  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
   

  Koledar NPZ 2021/2022 za šole

nazaj