Splošne informacije

nazaj

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in madžarščine po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za vzgojo in izobraževanje. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo kandidati javno veljavno listino. Izpiti so pripravljeni ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope.

Pisni izpit iz posameznega jezika kandidati v enem izpitnem roku opravljajo istega dne ob istem času v organizacijah, ki izvajajo izpite. Rok za pisni izpit določi Ric. Ustni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, po razporedu, ki ga določi izvajalec izpita. Naloge za zunanje preverjanje znanja pripravijo skupine strokovnjakov, ki jih imenuje Ric. Skupine sestavljajo učitelji tujih jezikov z jezikovnih šol in ljudskih univerz, v njih sodelujejo tudi strokovnjaki z univerz.

Pisne izdelke pregledajo in ovrednotijo ocenjevalci, ki so učitelji tujih jezikov po izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ocenjevanje poteka po enotnih navodilih (izdelajo jih skupine strokovnjakov, ki pripravljajo naloge) v pooblaščenih centrih, ki izvajajo izpite. Ustni izpit ocenijo izpraševalci po enotnih merilih.

 

pravila za kandidate


kontaktna oseba:
Suzana Bitenc Peharc
e-pošta:
tel.: 01/548 46 83

nazaj