licence

nazajPreverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji opravljajo
člani komisije. Predsednik in člani komisije morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo po štirih letih obnoviti.

nazaj