Umestitve izpitov iz tujih jezikov v SEJO

nazaj

Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) je dokument, ki ga je sprejel Svet Evrope v letu 2001 (Common European Framework of Reference for Language) in predstavlja temelj in skupno osnovo snovalcem jezikovne politike, učnih načrtov, izpitov, učbenikov ipd. v Evropi in tudi drugje po svetu. Vsem uporabnikom služi kot referenčni okvir, s pomočjo katerega lahko opisujemo različne ravni znanja, načrtujemo učne cilje in postavljamo standarde dosežkov. SEJO znanje razdeli v šest osnovnih referenčnih ravni: A1, A2, B1, B2, C1 in C2.

Izpitni centri po Evropi in tudi širše svoje izpite iz tujih jezikov umeščajo na te referenčne ravni s pomočjo Priročnika o umeščanju izpitov v SEJO, ki ga je prav tako pripravil Svet Evrope. Ta spodbuja mednarodno sodelovanje in večje poenotenje tudi na področju tujejezikovnega izobraževanja.

Državni izpitni center je v skladu z mednarodno sprejetimi metodami, postopki in standardi, opisanimi v Priročniku, že umestil nacionalne izpite iz angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine in ruščine.

Cilj izvedbe postopkov umeščanja izpitov v SEJO je določiti evropske ravni nacionalnim izpitom iz tujih jezikov in tako omogočiti mednarodno primerljivost, olajšati mobilnost in hkrati tudi povratno pozitivno vplivati na poučevanje in učenje tujih jezikov.

Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (Ur. list RS št. 73/16)

Metodologija certificiranja in število odstotnih točk

Poročilo o izvedbi projekta – 2024 – izpiti iz tujih jezikov na poklicni maturi

Poročilo o izvedbi projekta – 2019 – angleščina

Poročilo o izvedbi projekta – 2014 – angleščina

Poročilo o izvedbi projekta  – angleščina

Poročilo o izvedbi projekta – španščina

Poročilo o izvedbi projekta  – nemščina

Poročilo o izvedbi projekta  – francoščina

Poročilo o izvedbi projekta – italijanščina

Poročilo o izvedbi projekta  – ruščina

nazaj