Rezultati

nazaj

Kandidati so z dosežkom izpita sezanjeni na izobraževalnih organizacijah, kjer so opravljali izpit. Rezultate izpita si lahko s šifro, ki jo prejmejo pri opravljanju pisnega dela, ogledajo tudi na spletu (http://tjo.ric.si/).

Ocenjevalna lestvica:

  • do 59 % možnih točk ....................neuspešno opravljen izpit
  • 60 - 74 % možnih točk ..................dobro opravljen izpit
  • 75 - 89 % možnih točk ..................zelo dobro opravljen izpit
  • 90 - 100 % možnih točk ................odlično opravljen izpit


Za uspešno opravljen izpit mora kandidat doseči vsaj 50 % možnih točk, tako na ustnem kot na pisnem delu, v skupni oceni pa mora zbrati vsaj 60 % možnih točk.

Kandidat je seznanjen tudi s točkovno oceno pri posameznem delu izpita.

Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, dobi javno veljavno listino. Ric listine kandidatov pošlje v organizacije, kjer so opravljali izpit.

nazaj