Ekonomija

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu ekonomija

Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu ekonomija

Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2025 pri predmetu ekonomija

Kaj je računalo
Kaj je simbolno računanje


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – ekonomija
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz ekonomije v letu 2023
Splošna matura iz ekonomije v letu 2022
Splošna matura iz ekonomije v letu 2021
Splošna matura iz ekonomije v letu 2020
Splošna matura iz ekonomije v letu 2019
Splošna matura iz ekonomije v letu 2018
Splošna matura iz ekonomije v letu 2017
Splošna matura iz ekonomije v letu 2016
Splošna matura iz ekonomije v letu 2015
Splošna matura iz ekonomije v letu 2014
Splošna matura iz ekonomije v letu 2013
Splošna matura iz ekonomije v letu 2012
Splošna matura iz ekonomije v letu 2011
Splošna matura iz ekonomije v letu 2010DPK SM za ekonomijo
 

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj