Člani komisij

nazaj

Državna komisija za poklicno maturo (DK PM)
DK PM je organ, ki vodi pripravo na poklicno maturo in spremlja njeno izvedbo, pri čemer sodeluje z Ricem in državnimi predmetnimi komisijami za poklicno maturo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 13. in 14. člen Zakona o maturi.

člani
dr. Gregor Dolinar
dr. Boris Dular, predsednik
Mateja Gornik Mrvar
dr. Maja Hmelak
Mitja Korunovski
mag. Brigita Kruder
dr. Mojca Lipec Stopar
dr. Vinko Logaj
Patricija Pavlič
Aleksandar Sladojević
mag. Ivanka Stopar
Ana Šterbenc
dr. Darko Zupanc
  

Državne predmetne komisije za poklicno maturo (DPK PM)
DPK PM so imenovane za posamezne predmete poklicne mature. Za izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov pripravljajo izpitno gradivo, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

 • DPK PM za angleščino

  člani

  Alenka Andrin
  Tatjana Cvrtila Ložar
  mag. Brigita Peklaj, tajnica
  mag. Vesna Šušnica Ilc, predsednica
  Sandra Žeželj

 • DPK PM za elektrotehniko

  člani

  mag. Matej Kamin, predsednik
  dr. Marko Meža
  Uroš Redek, tajnik
  Peter Vrčkovnik
  mag. Stanka Magister, svetovalka CPI

 • DPK PM za farmacijo

  člani

  Martina Dolenc, tajnica
  Marija Čerin
  Lea Levstik, predsednica
  mag. Matej Pegam
  mag. Metod Češarek, svetovalec CPI

 • DPK PM za gastronomijo

  člani

  Gabrijela Jošt, tajnica
  Tatjana Kikec
  Polona Ostanek
  Anica Pajer
  Tanja Slaček, predsednica
  Danuša Škapin, svetovalka CPI

 • DPK PM za gospodarstvo

  člani

  Ivana Ciglič
  Bronja Jarc
  dr. Vesna Trančar, tajnica
  Eva Zule, predsednica
  mag. Jana Ravbar, svetovalka CPI

 • DPK PM za graditev objektov

  člani

  dr. Peter Češarek, predsednik
  Ljubomir Milenkovič
  mag. Sašo Turnšek
  mag. Petra Žirovnik Grudnik, tajnica
  Igor Leban, svetovalec CPI

 • DPK PM za italijanščino

  člani

  dr. Sergio Crasnich
  Silvia Fusilli Skok, tajnica
  dr. Nives Zudič Antonič, predsednica

 • DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik

  člani

  dr. Helena Bažec, predsednica
  Nataša Kabaj Bavdaž, tajnica
  Dolores Kocjančič
  Mateja Kumar

 • DPK PM za kemijo

  člani

  dr. Janez Cerkovnik, predsednik
  dr. Boštjan Denac
  Natalija Pavoševič Žoldoš
  Mateja Vidmar Mandal, tajnica
  mag. Metod Češarek, svetovalec CPI

 • DPK PM za kozmetiko

  člani

  Špela Fajdiga
  Andreja Kmet
  Maja Šilc, tajnica
  Irena Svoljšak Mežnaršič, predsednica
  Mateja Hergan, svetovalka CPI

 • DPK PM za logistiko

  člani

  Tjaša Gerič
  Roman Krajnc, tajnik
  Jožica Pavlovič
  Benjamin Pivec, predsednik
  mag. Metod Češarek, svetovalec CPI

 • DPK PM za madžarščino

  člani

  dr. Anna Kolláth, predsednica
  dr. Annamárija Merényi
  Sibila Sabo, tajnica

 • DPK PM za matematiko

  člani

  dr. Gregor Dolinar, predsednik
  Sonja Ivančič, tajnica
  mag. Apolonija Jerko, članica
  Vesna Parkelj, članica
  Irena Rauter Repija, članica

 • DPK PM za medijsko in grafično tehnologijo

  člani

  Natalija Vozel
  Lea Golob, predsednica
  Natalija Talan Fošnarič
  mag. Anja Tolar Tomšič, tajnica
  mag. Gabi Ogulin Počrvina, svetovalka CPI

 • DPK PM za mehatroniko

  člani

  Branislav Žefran
  mag. Andro Glamnik, predsednik
  Helena Mladenović Jerman
  Matej Pinosa, tajnik
  mag. Stanka Magister, svetovalka CPI

 • DPK PM za naravovarstvo

  člani

  Simon Gračner, tajnik
  Sabina Nemanič
  Alenka Sedlar Špehar
  Marjeta Vovk, predsednica
  Ivana Belasić, svetovalka CPI

 • DPK PM za nemščino

  člani

  Mateja Pivec
  dr. Brigita Kacjan, predsednica
  Marija Helena Regoršek, tajnica
  Mihaela Urška Zakošek

 • DPK PM za računalništvo

  člani

  Borut Jagarinec
  Dušan Fugin
  Gregor Mede, tajnik
  dr. Uroš Ocepek, predsednik
  mag. Stanka Magister, svetovalka CPI

 • DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik

  član

  Tanja Bigec
  Valentina Kobal
  Andrejka Korman, tajnica
  mag. Saša Pergar
  Lucija Mejač Petek, predsednica
  Bojana Modrijančič Reščič
  Barbara Šegel Kupljen

 • DPK PM za strojništvo

  člani

  Erika Broz Žižek, predsednica
  Jurij Drev, tajnik
  Nejc Gorše
  Marjan Pograjc
  Marija Šibanc, svetovalka CPI

 • DPK PM za veterinarstvo

  člani

  Tine Eleršek
  Nina Klobasa Štrucl
  Tomaž Kolarič
  mag. Bogdan Zdovc, predsednik
  Jelka Čop, svetovalka CPI

 • DPK PM za vzgojo predšolskega otroka

  člani

  dr. Maja Hmelak, tajnica
  mag. Bernarda Nemec
  Alenka Prevalšek
  Tatjana Zorman, predsednica 
  Barbara Bauman, svetovalka CPI

 • DPK PM za zdravstveno nego

  člani

  Polona Brvar, predsednica
  Jožica Jelen Jurič
  Mateja Kržičnik, tajnica
  Patricija Valentina Raspotnik
  mag. Metod Češarek, svetovalec CPI

 • DPK PM za živilstvo in prehrano

  člani

  Rosvita Arzenšek Pinter
  dr. Tina Perko, tajnica
  Nada Petrič
  Simeona Rakun, predsednica
  Jelka Čop, svetovalka CPI

 • Strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami

  V skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami pri pripravi predloga prilagojenega načina opravljanja izpita, navodil za prilagojen način ocenjevanja in usposabljanju članov DPK sodelujejo strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami.


  Marija Jeraša, slepi in slabovidni
  Mateja Jenčič, slepi in slabovidni
  Marjetka Štampek, gluhi in naglušni
  Dušan Kuhar, govorno-jezikovne motnje
  Saša Markovič, gibalno ovirani
  Mojca Topić, dolgotrajno bolni
  Irena Korene, primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  Gaja Koler, čustvene in vedenjske motnje
  dr. Branka Jurišić, avtistične motnje

nazaj