Predmeti

nazaj

Predmeti splošne mature

Osnovna – višja raven
Kandidat lahko predmete na osnovni in višji ravni zahtevnosti opravlja v skladu s pravili Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za posamezno leto.

Deli maturitetnih izpitov
Vsebin učnih načrtov, ki se v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi preverjajo z izpiti splošne mature, ni mogoče kakovostno oceniti le z eno vrsto izpita, zato se pri splošni maturi znanja ocenjujejo na več načinov. Zunanji – pisni izpit se pri vseh predmetih dopolnjuje z eno od možnih različic tako imenovanega notranjega dela izpita. Ti načini so lahko: ustni izpit, vaje, naloge, izpitni nastop in druge oblike praktičnega dela izpita (npr. praktikum).

Časi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2023
Dovoljeni pripomočki 2023


Preglednica izpitnega gradiva za splošno maturo 2023

nazaj