Italijanščina kot materinščina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2015 – italiano lingua materna
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2015 – italiano lingua materna (slo)
Katalog za maturo 2015 velja tudi za leta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2023
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2022
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2021
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2020
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2019
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2018
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2017
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2016
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2015
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2014
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2013
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2012
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2011
Splošna matura iz italijanščine kot materinščine v letu 2010


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2024 – Italijanščina kot materinščina
Izbor književnih besedil za ustni del izpita 2024
Tematski sklop 2025 – Italijanščina kot materinščina
Izbor književnih besedil za ustni del izpita 2025


DPK SM za italijanščino kot materni jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj