OrKa

nazaj

Program OrKa je pripomoček za strokovne delavce srednjih šol s splošno maturo. Zagotavlja varno in zaupno okolje za dostop do podatkov, predvsem pa uporabnikom ponuja preprost vpogled v maturitetne dosežke dijakov na šoli in v Sloveniji. Omogoča različne primerjave dosežkov na šoli s celotno populacijo v Sloveniji: primerjavo splošnega uspeha in uspeha pri posameznih predmetih, primerjavo med izobraževalnimi programi in oddelki znotraj šole, primerjavo med spoloma, po letih ipd. Učitelji lahko za svoje dijake pripravijo analize po nalogah, pogledajo posamezno nalogo z rešitvijo in digitalizirane odgovore dijakov. V programu je na voljo tudi analiza dodane vrednosti, ki kaže, kako so se dijaki izkazali pri maturi glede na njihove dosežke pri NPZ ob zaključku osnovne šole. Spremljanje rezultatov splošne mature je omogočeno za več let, od leta 2002 dalje.

Priročnik za uporabo Orodja za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja (OrKa Ric):
Priročnik OrKa

nazaj