Splošna matura

 • Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezikacena: 7.36€
  Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezikaZbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011–2016

  format A4, 287 strani, EAN 9789616899277

  znižano 50 %, redna cena 14,71 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 7,36 EUR

  V zbirki so zbrane naloge prve izpitne pole s prejšnjih matur, razdeljene na osnovno in višjo raven. Na koncu so dodane še rešitve.

   


 • Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezikacena: 15.8€
  Angleščina, bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezikaZbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2017–2022

  format A4, 306, strani, EAN 9789616899796

  V zbirki so zbrane naloge prve izpitne pole od leta 2017 do leta 2022, razdeljene na osnovno in višjo raven. Za vsakim poglavjem so dodane še rešitve.

  Namenjena je predvsem pripravi kandidatov na izpit splošne mature iz angleščine.


 • Angleščina, preverjanje pisnega sporočanja na splošni maturicena: 11€
  Angleščina, preverjanje pisnega sporočanja na splošni maturiPeter Cigrovski in drugi

  format A4, 109 strani, EAN 9789616899413

  V zbirki avtorji podajo podrobnejšo interpretacijo meril za ocenjevanje izpitnih pol 3A in 3B. Podrobno predstavijo osnovna navodila in elemente, ki se preverjajo na osnovni in višji ravni preverjanja, temu sledita še prikaz in razlaga izpitne iztočnice ter seveda analiza izbranih pisnih sestavkov.

  Uporabili so sestavke kandidatov, ki so bili v različnih obdobjih izbrani za postopke moderacije in standardizacije posameznega izpitnega roka.

  Zbirka bo koristila učiteljem, ki poučujejo v maturitetnih programih in bodočim maturantom pri pisanju sestavkov.

   


 • Biologija 2012-2017cena: 14.71€
  Biologija 2012-2017Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

  format A4, 343 strani, EAN 9789616899406

  Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so urejene po tematskih sklopih, kot jih obsega učni načrt in so vsebinsko usklajene z gesli v Predmetnem izpitnem katalogu za biologijo od leta 2016. Ob koncu vsakega tematskega sklopa so podane še rešitve nalog.

  Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz biologije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.


 • Fizika 2012-2017cena: 14.71€
  Fizika 2012-2017Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

  format A4, 536 strani, EAN 9789616899420

  Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so razporejene v skladu  z veljavnim predmetnim izpitnim katalogom v poglavja, na  koncu vsakega poglavja so podane še rešitve nalog.

  Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz fizike na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

   

   


 • FNM - Filozofija na maturi 1-2/2011cena: 4€
  FNM - Filozofija na maturi 1-2/2011Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,00 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 1-2/2012cena: 4€
  FNM - Filozofija na maturi 1-2/2012Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,00 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 1-4/2014cena: 4€
  FNM - Filozofija na maturi 1-4/2014Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,00 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 1-4/2022cena: 5.5€
  FNM - Filozofija na maturi 1-4/2022Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 11,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 5,50 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 1-4/2023cena: 11€
  FNM - Filozofija na maturi 1-4/2023Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 3-4/2011cena: 4€
  FNM - Filozofija na maturi 3-4/2011Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,00 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM - Filozofija na maturi 3-4/2012cena: 4€
  FNM - Filozofija na maturi 3-4/2012Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,00 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  Kazalo


 • FNM Filozofija na maturi 1-4/2018cena: 4.5€
  FNM Filozofija na maturi 1-4/2018Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

  znižano 50 %, redna cena 9,00 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 4,50 EUR

  Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

  Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

  kazalo 2018


 • Geografija 2012-2015cena: 16.5€
  Geografija 2012-2015Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami

  format A4, naloge 210 strani, priloge in rešitve 260 strani, EAN 9789616899185

  V zbirki Geografija so zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2015. Vsebinsko sledi Predmetnemu izpitnemu katalogu za geografijo in je razdeljena na dva dela. Prvi del je zasnovan kot delovni zvezek z maturitetnimi nalogami, drugi del pa dopolnjuje prvega in vsebuje barvne priloge ter rešitve.

  Dijakom bo zbirka v pomoč pri pripravi na izpit iz geografije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.


 • Italijanski jezikcena: 6.6€
  Italijanski jezikSlovnične strukture, besedje, kontrastiranje

  15,7 x 22,8 cm, 232 strani, EAN 9789616322126

  znižano 50 %, redna cena 13,19 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 6,60 EUR


  V knjigi so sistematično obdelana področja: Slovnične strukture, Besedje in Kontrastiranje. Uporabna je kot priročnik in učbenik za učitelje in za dijake.
  Dodatek je bil do leta 1999 del predmetnega izpitnega kataloga za italijanski jezik, leta 2001 pa je kot samostojni dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu izšel v prenovljeni obliki in grafično dodelan.

   


 • Kemija 2011-2016cena: 7.36€
  Kemija 2011-2016Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

  znižano 50 %, redna cena 14,71 EUR
  najnižja cena v zadnjih 30 dneh 7,36 EUR

  format A4, 355 strani, EAN 9789616899260

  Zbirka je zasnovana kot delovni zvezek in omogoča samostojno preverjanje in utrjevanje znanja kemije. Avtorji so nekatere maturitetne naloge delno spremenili in dodali nekaj novih.


 • Kemija 2017-2022cena: 15.8€
  Kemija 2017-2022Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

  format A4, 352 strani,  EAN 9789616899789

  Zbirka je zasnovana kot delovni zvezek in vsebinsko usklajena s Predmetnim izpitnim katalogom za kemijo 2023. Na koncu vsakega poglavja so podane še rešitve.

  Zbirka omogoča učinkovito samostojno preverjanje in utrjevanje znanja, namenjena je predvsem pripravi kandidatov na izpit splošne mature iz kemije.

  Popravek


 • Matematika 2012-2019cena: 14.71€
  Matematika 2012-2019Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

  format A4, 248 strani, EAN 9789616899598

  V zbirki so zbrane naloge osnovne in višje ravni zahtevnosti od leta 2012 do leta 2019, urejene v skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo za matematiko. Na koncu vsakega poglavja so rešitve nalog in navodila za ocenjevanje.

  Matura iz matematike bo od leta 2021 nekoliko spremenjena, zato so na koncu zbirke avtorji dodali še poglavje Dodatek s primeri novih nalog. Dodane so še formule, ki bodo v bodoče priložene izpitnim polam in jih bodo kandidati med pisanjem izpita lahko uporabljali.


 • Mehanika, zbirka nalog z rešitvamicena: 14.81€
  Mehanika, zbirka nalog z rešitvamiza 1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik

  16,9 x 24 cm, 255 strani, EAN 9789616120753

  Zbirka nalog bo dijakom omogočila razširitev in utrditev znanja iz mehanike. Naloge si vsebinsko sledijo tako, da dijak postopno pridobiva znanje in utrjuje reševanje problemov iz mehanike ter uporablja znanje iz drugih tehniških ved.

  Avtorji so bivši člani komisije za mehaniko.


 • Slovenščina - Kako pišemo šolski esejcena: 11€
  Slovenščina - Kako pišemo šolski esejIrena Doljak, Irena Velikonja Kolar

  format A4, 73 strani, EAN 9789616899727

  Avtorici sta pripravili učno gradivo, ki je pravzaprav mešanica med učbenikom in delovnim zvezkom. Teoretični del sta namreč podkrepili s številnimi primeri oz. zgledi in hkrati podali tudi praktične naloge oz. vaje. Na koncu sta še natančno ponazorili ocenjevanje šolskega eseja.

  Učno gradivo je namenjeno je dijakom in profesorjem, pomagalo jim bo pri pripravi na pisanje šolskega eseja.

   


 • Slovenščina, razčlemba neumetnostnega besedila 2012-2018cena: 14.71€
  Slovenščina, razčlemba neumetnostnega besedila 2012-2018Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami

  format A4, naloge 145 strani, besedila in rešitve 117 strani, EAN 9789616899482

  V zbirki so zbrane naloge 14 izpitnih rokov izpitne pole 2 od leta 2012 do leta 2018, urejene po dveh merilih. Tako lahko rešite celotno izpitno polo določenega izpitnega roka ali pa rešujete naloge po posameznih jezikovnih ravninah (besedilo in sporočanje, glasoslovje in pravorečje, besedoslovje, besedotvorje, oblikoslovje, skladnja in nadpovedna skladnja, pravopis in slog, tvorjenje neumetnostnih besedil).

   

   


 • Umetnostna zgodovina – Izbrani temeljni spomeniki za SMcena: 9.18€
  Umetnostna zgodovina – Izbrani temeljni spomeniki za SMNadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar

  format A4, 122 strani, EAN 9789616322980

  V knjigi je 49 izbranih temeljnih spomenikov razvrščenih po zaporedju v predmetnem izpitnem katalogu. Podani so izčrpni podatki o umetninah: opis, oblikovna analiza, vsebinsko razčlenjevanje, okoliščine nastanka in pomen umetnine ter njeno sporočilo.  

  Knjiga bo dijakom bo v pomoč pri odgovorih na vprašanja esejskega tipa.

  V prodaji so zadnji izvodi, zalogo lahko preverite na tel. 01 548 46 69.


 • Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanikecena: 2.3€
  Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanikeJože Stropnik s sodelavci

  format 14,7 x 21 cm, 48 strani, EAN 9789616322980

  Namenjena je dijakom tehniških gimnazij in strojnih srednjetehniških šol kot pomoč pri reševanju nalog iz mehanike. Izbor formul in tabel je takšen, da bo zbirka koristila dijakom pri pouku in tudi pri maturitetnem izpitu iz mehanike.

  Predmetna komisija za mehaniko je sprejela sklep, da lahko dijaki pri maturi uporabljajo samo to zbirko formul.

   


 • Zgodovina 2012-2019 cena: 16.5€
  Zgodovina 2012-2019 Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami in prilogami

  format A4, naloge 226 strani, priloge in rešitve 276 strani, EAN 9789616899543

  Knjiga je razdeljena na dva dela: v prvem zvezku so zbrane naloge, v drugem pa barvne priloge in rešitve.

  Vsebinsko sledi Predmetnemu izpitnemu katalogu za zgodovino, tako da so naloge razvrščene v štiri poglavja: Obča in narodna zgodovina starega veka, Obča in narodna zgodovina od srednjega veka do konca 18. stoletja, Obča in narodna zgodovina 19. stoletja ter Obča in narodna zgodovina 20. stoletja.

  V okviru posameznega poglavja so naloge še dodatno razvrščene v podpoglavja.

  Naloge so poleg vprašanj polne raznovrstnega, za vsakega zgodovinarja nepogrešljivega slikovnega gradiva, zemljevidov, grafov, slik, fotografij, preglednic ipd. ter besedil, brez katerih na zastavljena vprašanja največkrat niti ni mogoče odgovoriti, zato vam avtorji priporočajo, da jih pozorno pregledate.

  Zbirka nalog bo v pomoč dijakom in učiteljem pri utrjevanju snovi iz zgodovine.