Splošne informacije

nazaj

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2021/2022
Informacije za učence in starše – ital.  2021/2022
Informacije za učence in starše – madž. 2021/2022
 

Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli 2021/2022
Terminološki slovarček NPZ (v pripravi)
Izbiranje tretjih predmetov na nacionalnem preverjanju znanja


Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše 2021/2022
Primer Dosežek učenca pri NPZ - informacija za učenca in starše


Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjajo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2021/2022 in seznam šol.
 

Državni izpitni center je v letu 2020/2021 za Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport opravil znanstvenoraziskovalno delovno nalogo za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo v obliki izvedbe vprašalnika ob NPZ. Rezultati so objavljeni v dokumentu Učinki izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021.

nazaj