Splošne informacije

nazaj

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše 2023/2024
Informacije za učence in starše – ital.  2023/2024
Informacije za učence in starše – madž. 2023/2024
 

Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli 2023/2024
Terminološki slovarček NPZ
Izbira in vzorčenje tretjega predmeta NPZ v 9. razredu


Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše 2023/2024
Primer Dosežek učenca pri NPZ - Dodatna informacija za učenca in starše


Varstvo osebnih podatkov
Obvestilo učencem, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, oziroma njihovim staršem glede obdelave osebnih podatkov


Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjajo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2023/2024 in seznam šol
 

Državni izpitni center je v letu 2020/2021 za Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport (zdaj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) opravil znanstvenoraziskovalno delovno nalogo za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo v obliki izvedbe vprašalnika ob NPZ. Rezultati so objavljeni v dokumentu Učinki izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021.

nazaj