Predmeti NPZ

nazaj

Predmeti v 6. razredu

Nižji izobrazbeni standard - 6. razred

Predmeti v 9. razredu

Nižji izobrazbeni standard - 9. razred

V 6. razredu:
materinščine, tuji jezik, matematika

V 9. razredu:
materinščine, matematika; tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

nazaj