Umestitve izpitov iz tujih jezikov v SEJO

nazaj

Svet Evrope je v pomoč organizacijam, ki so svoje izpite želele umestiti v skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), objavil Priročnik o umeščanju izpitov iz tujih jezikov v SEJO. S pomočjo te publikacije je mnogo organizacij, ki pripravljajo in izvajajo izpite iz tujih jezikov, na pregleden in veljaven način svoje izpite umestilo v SEJO. Tudi v Sloveniji se je pokazala potreba po določitvi ravni izpitov (in znanja uspešnih kandidatov) iz tujih jezikov, ki jih na državni ravni pripravlja in izvaja Državni izpitni center (Ric). Tako se je jeseni leta 2008 z delno finančno pomočjo Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport začel izvajati projekt Umestitev izpitov iz angleščine v SEJO s ključnim ciljem postaviti mednarodno primerljivost ravni zahtevnosti slovenskih izpitov iz angleščine na več ravneh izobraževanja in vsem, ki izpite opravijo, olajšati mobilnost, obenem pa tudi povratno vplivati na učenje in poučevanje tujih jezikov.  

Projekt je bil izveden v skladu z mednarodno sprejetimi metodami, postopki in standardi. V okviru projekta smo skupaj s tujim in domačimi strokovnjaki za jezikovno testiranje standardizirali in umestili sedem slovenskih izpitov iz angleščine: nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli ob koncu 6. razreda, nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli ob koncu 9. razreda, poklicno maturo, splošno maturo na osnovni in splošno maturo na višji ravni ter izpita za odrasle na osnovni in na višji ravni.

Poročilo o izvedbi projekta

Projekt umestitev izpitov iz tujih jezikov se nadaljuje. Na Ricu smo tako že začeli z umeščanjem slovenskih izpitov iz francoščine, italijanščine, španščine in nemščine. Načrtujemo, da bodo omenjeni izpiti umeščeni na lestvice SEJO do konca leta 2016.

 

nazaj