Predmeti

nazaj

Prvi predmet

Drugi predmet*

Tretji predmet

Četrti predmet

Ključne informacije, obvestila in priporočila glede izvedbe četrtega predmeta so objavljene na spletni strani Center RS za poklicno izobraževanje.
Kontaktna oseba:
Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje


Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.


Skupni del:

  • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
  • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

  • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
  • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev ali izpitni nastop).

Pisne izpite iz prvega, drugega* in tretjega predmeta pripravlja Ric, izpite iz ostalih drugih in četrtega predmeta pa pripravijo na šolah in Center RS za poklicno izobraževanje. Za drugi in četrti predmet so seznami predmetov oz. možnosti praktičnega izpita za vsak izobraževalni program navedeni v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi 2024
Časi pisanja pisnih izpitov 2024


Povezava do srednješolskih izobraževalnih programov

Navodila za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne mature, ki jih pripravljajo šole.

nazaj