Italijanščina kot tuji in drugi jezik

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024
podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2011 – italijanščina kot tuji in drugi jezik, platnice
Katalog za maturo 2011 velja tudi za leta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – italijanščina kot tuji in drugi jezik
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

 

DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj