Italijanščina kot tuji in drugi jezik

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024


Dovoljeno gradivo in pripomočki pri pisnem izpitu za poklicno maturo 2024 in 2025


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – italijanščina kot tuji in drugi jezik
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.


Testna izpitna pola slušnega razumevanja italijanščine kot tujega in drugega jezika za poklicno maturo 2024
izpitna pola 2

navodila za ocenjevanje
 

DPK PM za italijanščino kot tuji in drugi jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj