Splošne informacije

nazaj

Zaključni izpit se izvaja ob zaključku izobraževalnega programa nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom kandidat pridobi naziv poklicne izobrazbe, za katero se je šolal.

Izobraževalni programi in izpitni katalog za slovenščino, italijanščino in madžarščino so objavljeni na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, izpitni katalogi za izdelek oziroma storitev z zagovorom pa na spletni strani Centra RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Na zaključnem izpitu kandidat v skladu z izpitnim katalogom izkazuje teoretično in praktično znanje, ki ga je pridobil med procesom izobraževanja in s katerim dokaže, da je usposobljen za poklic.

Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje po vertikali


Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o vajeništvu
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita
Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. Izpit iz slovenščine (italijanščine oz. madžarščine) se opravlja v skladu s šolskim koledarjem za srednje šole. Podrobnejšo razporeditev opravljanja preostalih izpitov za posamezno šolo določi šolska komisija za zaključni izpit ter jo objavi najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program.

Vzorec zapisnika, prijavnice in odjavnice za zaključni izpit je objavljen na spletni strani CPI, Zaključevanje izobraževanja, zavihek Zaključni izpit, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije o zaključnem izpitu.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.


Obvestilo šolam
Dopis šolam januar 2024
Dopis za šole april 2024


Za dodatne informacije se prosimo obrnite na: 

 • Pravne podlage in tolmačenje Pravilnika o zaključnem izpitu:
  Ljubica Lukan, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 
 • Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih:
  Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  in
  Ana Žemva Novak, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Izpit iz slovenščine (italijanščine, madžarščine):
  Tomaž Kranjc, Zavod RS za šolstvo
 • Izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora:
  Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje
nazaj