english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

vprašajte nas

1 + 7 =

nacionalne poklicne kvalifikacije

Mene pa zanima če mi lahko poveste kakšne programe vse izvajajo izvajalci v naši občini.
Predlagamo, da si podatke poiščete s pomočjo spletne strani www.nrpslo.org.

Prosim za seznam vseh potrjenih NPK v Sloveniji, saj na spletnih straneh ne najdem skupnega seznama.
Seznam vseh spotrjenih NPK lahko najdete na spletni strani www.nrpslo.org.

nacionalno preverjanje znanja

Mene pa zanima, če lahko dobim kje na internetu stare nacionalne preizkuse znanja in kje?

Preizkuse znanja preteklih lahko najdete na naši spletni strani pod rubriko nacionalni preizkusi znanja/predmeti. Preizkusi so objavljeni za predmete, ki so se preverjali v posameznih letih.

Spoštovani, zanima me kateri tretji predmeti so izbrani za NPZ in kateri tretji predmet bodo otroci 9. razreda opravljali na posamezni šoli.

 

 

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport.

 

poklicna matura

Ali je na poklicni maturi potrebno imeti vse predmete pozitivno, da je matura opravljena ali so kaksne kombinacije?

Kandidat opravi poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih doseže pozitivno oceno.
Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostali predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

 

Letos sem opravila poklicno maturo. Na žalost sem imela premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zdaj me zanima ali je kakšna možnost, da izboljšam dva predmeta in se drugo leto spet vpišem?

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri splošnem uspehu se upošteva boljša ocena. Drugo leto se kandidat lahko vpiše, če izpolnjuje pogoje za vpis.

Mene pa zanima kdaj bodo objavljeni rezutati na internetu za poklicno maturo in na kateri strani?
Rezultati poklicne mature so prej znani na šolah in na dan razglasitve rezultatov na šolah, le-te Državnemu izpitnemu centru (Ric) pošiljajo elektronske podatke. Tako ni pravega razloga, da bi Ric objavljal rezultate poklicne mature na spletni strani.
Ob poklicni maturi bom opravljal tudi posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali 5. predmet poklicne mature). Ali je tako opravljena poklicna matura enaka splošni?

Opravljena poklicna matura in posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali 5. predmet poklicne mature) se ne šteje kot opravljena splošna matura.

Sem dijakinja srednje ekonomske šole. Letos bom opravljala poklicno maturo, vendar bi rada opravljala še posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali 5. predmet poklicne mature). Zanima me, iz katerega predmeta lahko opravljam izpit?

Posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali 5. predmet poklicne mature) lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta izpit (enake za vse kandidate) pri tajniku šolske maturitetne komisije in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo ...). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

Zanima me kako je v primeru, da v dveh rokih ne narediš poklicne mature, je potrebno v tretjem roku opravljati celotno poklicno maturo ali samo tiste predmete, ki niso opravljeni?

Zakon o maturi določa, da kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. To pomeni, če ste prvič opravljali poklicno maturo spomladi 2011, lahko negativne predmete popravljate v vseh rokih, vključno s spomladanskim rokom 2013.
 

splošna matura

Ali je na ustnem izpitu iz matematike na splošni mature dovoljena uporaba računala?

Na ustnem izpitu iz matematike na splošni maturi in pri pripravi nanj uporaba računala (od mature 2013 dalje) ni dovoljena.

Ali se pri istem predmetu ugovor na oceno in ugovor na način izračuna izpitne ocene izključujeta?
Ne. Oba ugovora je potrebno utemeljiti in plačati stroške, katere se povrne, če se ugovor izkaže za upravičenega.
K splošni maturi sem se prijavil kot 21-letnik, vendar sem se odjavil v predpisanem roku. Ali lahko zahtevam vračilo vplačanega zneska za opravljanje mature?

Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t.j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka in jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 EUR za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/maturitetnega izpita.
Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do 15. novembra v tistem letu, v katerem je opravljal izpite splošne mature.

Kaj je računalo?

Računalo je elektronsko računalo, ki omogoča delo z osnovnimi računskimi operacijami in ne podpira:

  • možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«;
  • shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta;
  • shranjevanja predhodno naloženih podatkov;
  • simbolnega računanja;
  • programiranja novih funkcij; 
  • risanja grafov funkcij.

 

Kaj je simbolno računanje?

Kaj je simbolno racunanje.png

Kako je z uporabo grafičnih računal pri matematiki na splošni maturi?

Grafična računala na splošni maturi iz matematike niso dovoljena.

 

Katere formule lahko imam pri matematiki na splošni maturi?

Zahtevnejše formule, ki jih ni potrebno znati na pamet, so del izpitne pole, najdete pa jih tudi v predmetnem izpitnem katalogu za matematiko.

Kot 21-letnik sem se prijavil k splošni maturi na svoji bivši gimnaziji. Izbral sem na primer predmet biologija, kjer moram opraviti tudi laboratorijske vaje. Kako jih opravim, če nisem dijak?

Opravljanje laboratorijskih vaj vam mora omogočiti šola, kjer ste se prijavili. Vaje potekajo med šolskim letom, zato je pomembno, da se o tem s tajnikom šolske maturitetne komisije oz. učiteljem predmeta dogovorite že septembra.

Letos sem padel na maturi. Si lahko pri naslednjem opravljanju mature izberem drug izbirni predmet?
Če boste splošno maturo opravljali na novo, se pravi ponovno v celoti, lahko tudi na novo izbirate izbirne predmete. Če gre za popravljanje negativnih ocen splošne mature, pa zamenjava maturitetnih predmetov ni možna.
Moj ugovor na oceno je bil ugodno rešen. Kako mi Ric povrne stroške?

Ugodno rešen ugovor pomeni, da je prišlo do spremembe ocene, v tem primeru Ric kandidatu povrne stroške ugovora s poštno nakaznico.

Na list za odgovore sem odgovore vpisala s kemičnim svinčnikom, pozabila pa sem s svinčnikom pobarvati krogce. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?

Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov ne bo več obravnavala. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). V primeru, da se kandidat, po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko vloži vlogo za vpogled in po pregledu v morebitnem ugovoru na oceno opozori na upoštevanje le-te.

Ob kateri uri se začne matura iz slovenskega jezika (jesenski rok)?
Vsi pisni izpiti splošne mature se začnejo ob 9. uri zjutraj.
Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?

Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate, če želite. Toda pozor: v tem primeru se vam bo za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje.

Pri drugi izpitni poli iz psihologije mi je zmanjkalo prostora, zato sem del odgovora napisal na konceptni list. Mi bo ocenjevalec upošteval tudi ta del?

Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov ne bo več obravnavala. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). V primeru, da se kandidat, po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko vloži vlogo za vpogled in po pregledu v morebitnem ugovoru na oceno opozori na upoštevanje le-te.

Pri sociologiji sem v izpitni poli 2 namesto na dve izbrani strukturirani vprašanji odgovarjala na vsa štiri. Kaj lahko naredim, da mi bo ocenjevalec ocenil prvo in tretje vprašanje, ki sem ju najbolje znala?

Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov ne bo več obravnavala. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). V primeru, da se kandidat, po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko vloži vlogo za vpogled in po pregledu v morebitnem ugovoru na oceno opozori na upoštevanje le-te.

Rad bi opravljal splošno maturo kot 21-letnik. Kje dobim prijavnico?

Prijavo k splošni maturi kupite v knjigarnah DZS ali jo dobite na spletni strani Ministrastva za izobraževanje, znanost in šport.

S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?
Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da tako izpolnite pogoje za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi.
Stara sem 26 let. Ali lahko opravljam splošno maturo, tudi če nisem izdelala nobenega letnika srednje šole? Kje se prijavim?

Splošno maturo lahko opravljate kot 21-letnica brez dodatnih pogojev, kar vam omogoča 24. člen Zakona o maturi. Prijavo oddate na šoli, kjer bi želeli maturo opravljati, lahko pa tudi na Ricu, ki vam bo na podlagi prijave dodelil šolo za opravljanje mature. Pisni vlogi, v kateri navedete svoje osebne podatke, naslov in zahtevek, morate priložiti pravilno izpolnjeno prijavo k splošni maturi, ki jo kupite v knjigarni DZS ali dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, fotokopijo zadnjega spričevala oz. obvestila o uspehu in fotokopijo potrdila o plačilu izpitov.

Zanima me, zakaj poleg dopisa, da ugovor dijaka ni bil utemeljen, ne pošljete tudi razlage utemeljitve strokovnjaka, zakaj se je pri konkretno postavljenih vprašanjih v ugovoru odločil, da so neutemeljena?
Obvestilo o tem, ali je ugovor utemeljen ali ne, pošljemo vsem kandidatom takoj po seji DK SM, ki o ugovorih odloča. V tem obvestilu je tudi pojasnilo, da bodo kandidati sklep z obrazložitvijo (t.j. mnenjem izvedenca) prejeli naknadno.
natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Jože Stropnik s sodelavci
2.30€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
Zbirka izbranih mat. nalog z napotki in rešitvami
11.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
6 + 6 =

manjša pisava
večja pisava
natisni stran
pogosta vprašanja

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>