Dejavnosti s podporo Evropskega socialnega sklada

nazaj

Logotipi Ministrstva za šolstvo in šport, Državnega izpitnega centra, Evropskega socialnega sklada.
Razvoj modela dodane vrednosti (IV. Sklop projekta UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU)
Državni izpitni center je na javnem razpisu za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju uspešno kandidiral na IV. Sklop, ki se nanaša na razvoj modela dodane vrednosti, s čimer se je zavezal k šestletnemu načrtu aktivnosti, ki vodijo do vzpostavitve modela dodane vrednosti in spremljajoče informacijske infrastrukture v obliki banke nalog.

Razvoj modela dodane vrednosti ne more sloneti le na specifikah posameznega šolskega sistema, ampak mora izhajati iz sodobnih znanstvenih spoznanj; temeljiti mora na teoretični podlagi raziskovanja učinkovitosti v izobraževanju kot npr. dinamičnem modelu učinkovitosti v izobraževanju (Creemers & Kyriakides, 2006;). Zato je nastala pobuda za skupni evropski raziskovalni projekt na podlagi katerega bomo podrobneje razvili in preverili veljavnost dinamičnega modela za učinkovitost v izobraževanju. Izboljšave v izobraževanju dolgoročno namreč ne morejo sloneti le na bazi izkušenj (kaj deluje oz. 'evidence based') ampak morajo razviti tudi ustrezne teoretske podlage, ki so neodvisne od specifičnih šolskih sistemov.

Pri vpeljavi uporabe modela dodane vrednosti v šole tako nameravamo sodelovati s skupino strokovnjakov iz različnih držav (predvidene so Belgija, Ciper, Grčija, Irska, Nemčija in Slovenija), ki načrtujejo izvedbo podobnega projekta na mednarodnem nivoju pod vodstvom dr. B. Creemersa, ki je znan raziskovalec na področju učinkovitosti v izobraževanju in avtor dinamičnega modela učinkovitosti.

Ker je vzpostavljanje modelov dodane vrednosti v izobraževanju aktualen mednarodni trend, smo vključeni tudi v različne aktivnosti na nivoju OECD kjer spremljamo trenutno stanje in novosti na tem področju.


Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike
Državni izpitni center je z Ministrstvom za šolstvo in šport podpisal pogodbo, v okviru katere bo v dveh letih in pol izpeljal prvi dve fazi in začel tretjo (od skupno štirih) za umestitev različnih izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Na ta način se bodo izpiti iz angleščine (splošne mature, poklicne mature, nacionalnega preverjanja znanja in izpitov za odrasle) umestili na CEFR šest stopenjsko lestvico (od A1 do C2). Kandidatom, ki so opravili katerega od omenjenih izpitov, želimo na ta način omogočiti, da dokažejo mednarodno primerljivo raven znanja in zmožnosti.

Pri izvedbi projekta in postavljanju standardov za posamezni izpit se opiramo na priročnik za umeščanje izpitov, ki ga je izdal Svet Evrope (Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages , January 2009), za izvedbo postopkov pa smo v okviru projekta imenovali projektno skupino, sestavljeno iz 11 slovenskih strokovnjakov za testiranje angleščine. Novembra leta 2008 in septembra naslednjega smo izvedli dve izobraževalni delavnici za prvi dve fazi umeščanja izpitov (seznanitev s CEFR in specifikacija, standardizacija izpitov in izpitnih nalog za bralno razumevanje ter poznavanje in rabo jezika). Obe delavnici je vodil priznani strokovnjak dr. Spiros Papageorgious z ameriške Univerze Michigan. V januarju 2010 smo projekt nadaljevali z delavnico o standardizaciji in umešanju nalog slušnega razumevanja, poleg udeležbe na delavnicah pa člani skupine sodelujejo še na mesečnih standardizacijskih srečanjih.

Poročilo o standardizaciji


Sodelovanje v konzorciju pod vodstvom Šole za ravnatelje
Državni izpitni center se je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju vključil v konzorcij skupaj s partnerji Šolo za ravnatelje, Centrom RS za poklicno izobraževanje in Zavodom RS za šolstvo. Prijava projekta Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju je bila uspešna in v naslednjih letih bo Ric v okviru tega projekta (financiranega iz sredstev ESS in MŠŠ) izvajal naslednje naloge:

  • Sodelovanje pri opredelitvi kazalnikov kakovosti na nacionalni ravni in na ravni VIZ;
  • Sodelovanje v ekspertni skupini za vzpostavitev sistema samoevalvacij in zunanjih evalvacij;
  • Sodelovanje v fazi proučitve možnosti vzpostavitve informacijskega sistema zajema podatkov;
  • Sodelovanje v fazi oblikovanja in vzpostavitve omenjenega informacijskega sistema;
  • Sodelovanje pri dopolnitvi in oblikovanju sistema;
  • Sodelovanje pri izvedbah zajema podatkov;
  • Širitev informacijskega sistema.Projekt traja od 2009 do 2014 in bo izveden v sodelovanju s Šolo za ravnatelje in drugimi konzorcijskimi partnerji.

nazaj