Knjižnica

nazaj

Knjižnica Ric je strokovna knjižnica, ki zbira, strokovno obdeluje in hrani gradivo s področja zunanjega preverjanja znanja, ocenjevanja, pedagoške statistike, osnovnega in srednjega šolstva.

Vključena je v vzajemni katalog slovenskih knjižnic COBISS v segmentih Katalogizacija, Izposoja in Medknjižnična izposoja. Knjižnica vodi tudi Bibliografije zaposlenih in jim nudi ustrezno literaturo potrebno za raziskovalno delo.

V okviru informiranja uporabnikov je možno iskanje po podatkovnih zbirkah: COBISS, Proquest, EIFL Direct, omogoča tudi medknjižnično izposojo z drugimi knjižnicami.

Knjižnica Ric ima arhivsko zbirko izpitnih nalog in izpitnih katalogov, ki je na vpogled v čitalnici. Pregledati je mogoče splošna in posebna gradiva o maturi v Evropi in ZDA, po naslovih izpitnih centrov in izobraževalnih institucij, kot so QCA – Qualifications and Assessment Authority, NCCA – National Council for Curriculum and Assessment, IBO – International Baccalaureate Organisation ipd.

Odprtost knjižnice Ric:

  • za zaposlene: vsak dan od 8.30 – 15.00
  • za zunanje uporabnike: po dogovoru


V času letnih dopustov je knjižnica zaprta.


kontaktna oseba:
Elizabeta Vovko Ozimek
e-pošta: elizabeta.vovko@ric.si

 

Publikacije Rica:
Za večjo pravičnost šolskega sistema v Sloveniji (2017)

Pravične možnosti izobraževanja v Sloveniji (2020)

Pravičnost v izobraževanju - infografike

Učiniki izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021 (2021)

nazaj