Naravovarstvo

nazaj

Predmetni izpitni katalogi

Povezava do predmetnega izpitnega kataloga 2025


DPK PM za naravovarstvo


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje bodo objavljeni na tej spletni strani z letom 2025.

nazaj