Madžarščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2019 – magyar nyelv és irodalom
Katalog za maturo 2019 velja tudi za leta 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2025 – magyar nyelv és irodalomDPK PM za madžarščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj