Matematika

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024


Kaj je enostavno računalo (Uporaba enostavnega računala pri izpitni poli 1 in na ustnem izpitu iz matematike je določena v prilogi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami: Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami)

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematika
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematika (madž.)
Katalog za maturo 2022 velja tudi za leta 2023, 2024 in 2025.


DPK PM za matematiko


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj