Matematika

nazaj

podatki o izpitu za leto 2022 in razširjen opis izpita za leto 2022

Kaj je enostavno računalo (Uporaba enostavnega računala pri izpitni poli 1 in na ustnem izpitu iz matematike je določena v prilogi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami: Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami)

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2019 – matematika
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2019 – matematica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2019 – matematika (madž.)
Katalog za maturo 2019 velja tudi za leti 2020 in 2021.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematika
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 – matematika (madž.)

DPK PM za matematiko


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj