Nemščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2022
podatki o izpitu za leto 2021


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2016 – nemščina
Katalog za maturo 2016 velja tudi za leta 2017, 2018, 2019 in 2020.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021 – nemščina
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leto 2022.


DPK PM za nemščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj