Nemščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024
podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021 – nemščina
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leti 2022 in 2023.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – nemščina
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.


Testna izpitna pola slušnega razumevanja nemščine za poklicno maturo 2024
izpitna pola 2

navodila za ocenjevanje


DPK PM za nemščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj