Angleščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024
podatki o izpitu za leto 2023

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – inglese (ital.)
Katalog za maturo 2020  velja tudi za leta 2021, 2022 in 2023.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – inglese (ital.)
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.


DPK PM za angleščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj