Angleščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2022
podatki o izpitu za leto 2021

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2014 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2014 – inglese (ital.)
Katalog za maturo 2014 velja tudi za leta 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – inglese (ital.)
Katalog za maturo 2020  velja tudi za leti 2021 in 2022.


DPK PM za angleščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj