Angleščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2022
podatki o izpitu za leto 2023

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 – inglese (ital.)
Katalog za maturo 2020  velja tudi za leti 2021, 2022 in 2023.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – angleščina
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2024 – inglese (ital.)


DPK PM za angleščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj