Italijanščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024
podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2014 – lingua italiana
Katalog za maturo 2014 velja tudi za leta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2025 – lingua italiana

DPK PM za italijanščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj