Italijanščina

nazaj

podatki o izpitu za leto 2022
podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2014 – lingua italiana
Katalog za maturo 2014 velja tudi za leta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
 

DPK PM za italijanščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj