Slovenščina kot drugi jezik v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

nazaj

podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2017 – slovenščina kot drugi jezik v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre
Katalog za maturo 2017 velja tudi za leta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2025 – slovenščina kot drugi jezik v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre


DPK PM za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisanih v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj