Sociologija

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2014 – sociologija
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2014 – sociologia (ital.)
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2014 – szociológija (madž.)
Katalog za maturo 2014 velja tudi za leti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.


Stalni katalog naslovov nalog
Katalog naslovov – sociologija 2024


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz sociologije v letu 2023
Splošna matura iz sociologije v letu 2022
Splošna matura iz sociologije v letu 2021
Splošna matura iz sociologije v letu 2020
Splošna matura iz sociologije v letu 2019
Splošna matura iz sociologije v letu 2018
Splošna matura iz sociologije v letu 2017
Splošna matura iz sociologije v letu 2016
Splošna matura iz sociologije v letu 2015
Splošna matura iz sociologije v letu 2014
Splošna matura iz sociologije v letu 2013
Splošna matura iz sociologije v letu 2012
Splošna matura iz sociologije v letu 2011
Splošna matura iz sociologije v letu 2010


DPK SM za sociologijo


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj