Matematika

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Kaj je računalo
Kaj je simbolno računanje
Kaj je enostavno računalo (Uporaba enostavnega računala pri izpitni poli 1 in na ustnem izpitu iz matematike je določena v prilogi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami: Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami)


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematika
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematika (madž.)
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leta 2022, 2023, 2024 in 2025.


Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2024 za osnovno in višjo raven
Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2024 za osnovno in višjo raven – italijanščina
Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2024 za osnovno in višjo raven – madžarščina

Zbirka kratkih nalog splošna matura matematika 2021Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz matematike v letu 2023
Splošna matura iz matematike v letu 2022
Splošna matura iz matematike v letu 2021
Splošna matura iz matematike v letu 2020
Splošna matura iz matematike v letu 2019
Splošna matura iz matematike v letu 2018
Splošna matura iz matematike v letu 2017
Splošna matura iz matematike v letu 2016
Splošna matura iz matematike v letu 2015
Splošna matura iz matematike v letu 2014
Splošna matura iz matematike v letu 2013
Splošna matura iz matematike v letu 2012
Splošna matura iz matematike v letu 2011
Splošna matura iz matematike v letu 2010


DPK SM za matematiko

 

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj