Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2016 – slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
Katalog za maturo 2016 velja tudi za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
 

Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2023 – Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovna vprašanja na ustnem delu izpita 2023
Tematski sklop 2024 – Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovna vprašanja na ustnem delu izpita 2024

DPK SM za slovenščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj