Glasba

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta glasba

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – glasba
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz glasbe v letu 2023
Splošna matura iz glasbe v letu 2022
Splošna matura iz glasbe v letu 2021
Splošna matura iz glasbe v letu 2020
Splošna matura iz glasbe v letu 2019
Splošna matura iz glasbe v letu 2018
Splošna matura iz glasbe v letu 2017
Splošna matura iz glasbe v letu 2016
Splošna matura iz glasbe v letu 2015
Splošna matura iz glasbe v letu 2014
Splošna matura iz glasbe v letu 2013
Splošna matura iz glasbe v letu 2012
Splošna matura iz glasbe v letu 2011
Splošna matura iz glasbe v letu 2010


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2025 – glasba
Tematski sklop 2024 – glasba


Ocenjevalni listi
pisni izpit iz glasbenega stavka
izpitni nastop – petje ali instrument
izpitni nastop – jazz in zabavna glasba
izpitni nastop – balet


DPK SM za glasbo


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj