Fizika

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024

Kaj je računalo
Kaj je simbolno računanje

Dodatna pojasnila kandidatom pri maturi iz fizike

Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2023 – fizika
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2023 – fisica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2023 – fizika (madž.)
Katalog za maturo 2023 velja tudi za leto 2024.
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2025 – fizika
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2025 – fisica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2025 – fizika (madž.)

Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz fizike v letu 2023
Splošna matura iz fizike v letu 2022
Splošna matura iz fizike v letu 2021
Splošna matura iz fizike v letu 2020
Splošna matura iz fizike v letu 2019
Splošna matura iz fizike v letu 2018
Splošna matura iz fizike v letu 2017
Splošna matura iz fizike v letu 2016
Splošna matura iz fizike v letu 2015
Splošna matura iz fizike v letu 2014
Splošna matura iz fizike v letu 2013
Splošna matura iz fizike v letu 2012
Splošna matura iz fizike v letu 2011
Splošna matura iz fizike v letu 2010

List za odgovore
fizika 2024
 

DPK SM za fiziko
 

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj