Slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2018 – slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
Katalog za maturo 2018 velja tudi za leta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.


Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta slovenščina kot drugi jezik v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri so v letu 2023 opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročila ne objavi.
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2022
Splošno maturo iz predmeta slovenščina kot drugi jezik v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri so v letu 2021 opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročila ne objavi.
Splošno maturo iz predmeta slovenščina kot drugi jezik v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri so v letu 2020 opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročila ne objavi.
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2019
Splošno maturo iz predmeta slovenščina kot drugi jezik v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri so v letu 2018 opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročila ne objavi.
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2017
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2016
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2015
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2014
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2013
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2012
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2011
Splošna matura iz slovenščine kot drugega jezika v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri v letu 2010


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2024 – slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
Tematski sklop 2025 – slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)


DPK SM za slovenščino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj