Madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2024


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)/magyar nyelv mint második nyelv a kétnyelvű
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)/magyar nyelv mint második nyelv a kétnyelvű (slo)
Katalog za maturo 2024 velja tudi za leto 2025.

Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo ne objavi.


Razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2024 – madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
Objava tematskih sklopov in umetnostnih besedil za ustni izpit 2024
Tematski sklop 2025 – madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
Objava tematskih sklopov in umetnostnih besedil za ustni izpit 2025


DPK SM za madžarščino kot materni jezik

 
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj