Umetnostna zgodovina

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023

Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu umetnostna zgodovina

Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu umetnostna zgodovina


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2020 – umetnostna zgodovina
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2020 – storia dell'arte (ital.)
Katalog za maturo 2020 velja tudi za leta 2021, 2022 in 2023.
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – umetnostna zgodovina
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2024 – storia dell'arte (ital.)


Poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2022
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2021
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2020
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2019
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2018
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2017
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2016
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2015
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2014
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2013
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2012
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2011
Splošna matura iz umetnostne zgodovine v letu 2010


DPK SM za umetnostno zgodovino


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj