Materiali

nazaj

Podatki o izpitu za leto 2023
Podatki o izpitu za leto 2024

Kaj je računalo
Kaj je simbolno računanje


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2017 – materiali
Katalog za maturo 2017 velja tudi za leta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.


Stalni katalog naslovov nalog
katalog naslovov – materiali 2023


Poročilo o poteku splošne mature
Splošno maturo iz predmeta materiali so opravljali kandidati samo na eni šoli, zato se poročilo od leta 2013 dalje ne objavi.
Splošna matura iz materialov v letu 2012
Splošna matura iz materialov v letu 2011
Splošna matura iz materialov v letu 2010


DPK SM za materiale

 
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Gradivo predmaturitetnega preizkusa se objavi le v primeru vsebinske oziroma strukturne spremembe pisnega izpita.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

Izpitni roki

Išči po izpitnih rokih:
nazaj